Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach


Ukazał się katalog "Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach" pod redakcją prof. Kazimierza Kuczmana, dr Józefa Skrabskiego i prof. Andrzeja Włodarka. Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr projektu 11H 13 0186 82).

 

Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, t. 1–3 

Red. Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek

Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2018

Do kupienia np. tu:  https://bit.ly/34zMk4b

 

SPIS TREŚCI:

TOM I

WSTĘP
Wprowadzenie
Małgorzata BORKOWSKA
Zbiory staniąteckie
Bogusław KRASNOWOLSKI
Zarys dziejów opactwa Benedyktynek w Staniątkach
Józef SKRABSKI
Modernizacja kościoła w Staniątkach w XVIII wieku
Szymon TRACZ
Troska benedyktynek o dziedzictwo artystyczne w Staniątkach
Wykaz ksień staniąteckich

KOŚCIÓŁ
Wystrój malarsko-rzeźbiarski
Wyposażenie
Epitafia

KLASZTOR
Rzeźba

TOM II

KLASZTOR
Malarstwo i grafika

TOM III

KLASZTOR
Rzemiosło artystyczne
• Paramenty liturgiczne
• Relikwiarze
• Mosiądz, miedź i cyna
• Porcelana i fajans
• Szkło
• Piece i kafle
• Meble, zegary, portatyle
• Tkaniny
• Antependia, umbracula, poduszki, obrusy...
• Koronki
Varia

WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA


 

Informacje podstawowe

Facebook

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020