Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Sakralne Dziedzictwo Małopolski


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 2. Cyfrowa Małopolska

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

 

Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie repozytorium cyfrowego zdjęć i opisów dzieł sztuki sakralnej w Małopolsce, w tym kościołów, kaplic, pomników nagrobnych, dzieł sztuki stanowiących wyposażenie wnętrza, w szczególności obrazów i rzeźb, ołtarzy, pomników nagrobnych i epitafiów. Prezentowane będą sylwetki artystów i rzemieślników, fundatorów, duchownych powiązanych z parafią. Dzieła prezentowane będą w kontekstach historycznych, religijnych i artystycznych. Celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie wybranych archiwaliów z Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (będącego w depozycie Uniwersytetu Papieskiego). Zakłada się budowę programu do zarządzania zbiorami, portalu internetowego oraz jego wersji na urządzenia mobilne.

 

Całkowita wartość projektu:

4 696 928,91 PLN

 

Poziom dofinansowania:

85% kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość dofinansowania:

3 992 389,48 PLN

 

Wkład własny beneficjenta:

704 539,43 PLN

 

Czas trwania:

01.01.2017-31.10.2019

 

Informacje o projekcie:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/powstanie-wirtualne-muzeum-sztuki-sakralnej

http://www.upjp2.edu.pl/komunikaty/wirtualne-muzeum-sztuki-sakralnej-małopolski-utworzą-historycy-upjpii-9-i-2017

 

Publikacje prasowe:

http://radiobonus.pl/wiadomosci/sakralne-dziedzictwo-malopolski-dostepne-za-jednym-kliknieciem-myszki/

http://krakow.tvp.pl/28546676/sakralne-dziedzictwo-malopolski-dostepne-w-internecie

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/powstanie-portal-sakralne-dziedzictwo-malopolski-jego-tworzeniem-zajmie-sie-uniwersytet-papieski-jana-pawla-ii-w-krakowie/

http://krakow.gosc.pl/doc/3644139.Cyfrowy-sezam-dziedzictwa-sakralnego

http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/106745/sakralne_zabytk...


 

 

 

Informacje podstawowe

Facebook

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021