Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia


W dniach 23–25 października 2019 w Toruniu odbyła się konferencja naukowa „Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia”. Konferencja poświęcona była historii oraz dotychczasowym rezultatom prac inwentaryzacyjnych, katalogowych, dokumentacyjnych, prowadzonych na ziemiach polskich od połowy XIX wieku do dnia dzisiejszego. Panel był okazją do podsumowań, rozważań nad działaniami podejmowanymi w przeszłości i do ich oceny, a przede wszystkim do refleksji metodologicznej i dyskusji nad potencjałem, celami oraz perspektywami współczesnej inwentaryzacji.

Podczas wydarzenia Pracownię Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII reprezentował jej kierownik dr Józef Skrabski, który przedstawił zgromadzonym realizowany przez Uniwersytet Papieski projekt Sakralne Dziedzictwo Małopolski. Efektem projektu będzie portal internetowy poświęcony sztuce sakralnej z terenów Archidiecezji Krakowskiej. Na stronie internetowej, która będzie gotowa pod koniec 2019 roku udostęonionych zostanie ponad 3500 zdigitalizowanych i opracowanych przez historyków sztuki dzieł oraz wybrane archiwalia z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej, Archiwum Kapituły Krakowskiej oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej o konferencji:

http://heritage.torun.umk.pl/konferencja-inwentaryzacja-zabytkow-w-polsc...


 

Informacje podstawowe

Facebook

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021