Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Sakralne Dziedzictwo Małopolski: szukamy wolontariuszy!


W związku z wybraniem do dofinansowania wniosku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod nazwą „Sakralne Dziedzictwo Małopolski” (RPMP.02.01.02-12-0044/16) w konkursie nr RPMP.02.01.02-IZ.00-12-009/16 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne Rektor ogłasza nabór dla wolontariuszy na okres od 01 04 2019 do 30 09 2019.

Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolska

Obowiązki:

Grupa I

 • opracowanie treści w portalu Sakralne Dziedzictwo Małopolski
 • pomoc w organizacji pracy fotografów i inwentaryzatorów na miejscu
 • transport dzieł sztuki do stanowisk fotograficznych (obrazów, rzeźb, ruchomych elementów wystroju)
 • pomoc w zakresie ustawiania lamp naświetlających
 • pomoc w zakresie transportu sprzętu naświetlającego, namiotu bezcieniowego, tła fotograficznego,
 • pomoc w zakresie zdejmowania wymiarów dla osób wykonujących kartę inwentarzową

Grupa II

 • wyszukiwanie publikacji poświęconym danej miejscowości i kościołowi,
 • wykonywanie fotokopii tekstów dla autorów publikacji
 • wykonywanie fotokopii archiwaliów w archiwach kościelnych, w których odbywają się prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne
 • archiwizacja danych na serwerach UPJPII i w repozytorium danych,
 • przeszukiwanie stron www pod kątem opracowania naukowego kościołów i ich zabytków
 • redakcja bibliografii w bazie danych

Grupa III

 • koordynacja prac między Pracownią Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII a Archiwum
 • transport jednostek archiwalnych do Pracowni i do Archiwum
 • pomoc w przygotowaniu jednostek do digitalizacji
 • paginacja (foliacja) jednostek archiwalnych

Wymagania podstawowe:

 • studiowanie historii lub historii sztuki
 • wysokie oceny z egzaminów

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość fotografii cyfrowej
 • podstawowa znajomość języka angielskiego
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Oferujemy:

 • współpracę w realizacji ciekawego portalu internetowego od 01 04 2019 do 30 09 2012
 • udział w szkoleniach i warsztatach związanych z realizacją portalu
 • rozwój umiejętności w zakresie humanistycznych baz danych 

 

Zgłoszenia:

 • Na Państwa aplikacje oczekujemy do 14.04.2019

Oferty powinny zawierać:

 • list motywacyjny
 • CV (z wykazem dotychczasowych osiągnięć)

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Na podaniu o zatrudnienie prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

Ilość miejsc ograniczona.

 

Prosimy aplikować:

 1. na adres mailowy: sdm@upjp2.edu.pl

 

Informacje podstawowe

Facebook

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020