Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie


Konferencja naukowa zorganizowana z okazji 800-lecia fundacji Opactwa Mniszek Benedyktynów w Staniątkach.

Program konferencji:

PIĄTEK – Niepołomice, zamek

09.45
Powitanie gości:
Matka Stefania Polkowska,
Ksieni Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
Roman Ptak,
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
10.00−10.20
Prof. dr hab. Jerzy Sperka (UŚ, Katowice)
Polityczne i społeczne konteksty fundacji opactwa w Staniątkach: ród Gryfitów i możnowładztwo małopolskie XII–XIII w.
10.20−10.40
Dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII
(UPJPII, Kraków)
Zarys dziejów Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
10.40−11.00
Rafał Róg
„Dojutrek” – między legendą, a rzeczywistością – u zarania fundacji w Staniątkach
11.00−11.20
S. Małgorzata Borkowska (Staniątki)
Liczebność benedyktynek w Staniątkach na tle historii klasztoru
11.20−11.50: dyskusja i przerwa na kawę

11.50−12.10
Br. dr hab. Michał Gronowski (UŚ, Katowice)
Tyniec i Staniątki – długie trwanie relacji
12.10−12.30
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, Kraków)
Nieznane bogactwa przeszłości. Charakterystyka zasobu Archiwum Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
12.30−12.50
Dr Andrzej Siwek (UPJPII)
Zespół zabudowy gospodarczej zespołu staniąteckiego (komunikat)
12.50−13.20: dyskusja i przerwa na kawę

13.20−13.40
Dr Robert Stępień (UMCS, Lublin)
Stan badań nad klasztorem benedyktynów w Sieciechowie
13.40−14.00
Dr Ewa Kubiak (UŁ, Łódź)
Kolonialna architektura benedyktynów w Brazylii (Salvador da Bahia, Rio de Janeiro, Olinda)
14.00−14.20
Dr Rafał Quirini-Popławski (UJ, Kraków)
Santa Maria della Misericordia della Cisterna. Benedyktyński klasztor między Wschodem a Zachodem
14.20−16.00: dyskusja i przerwa na obiad

16.00−16.20
Kinga Zofia Brzozowska (UW, Wrocław)
„Pro captu lectoris habent sua fata libelli”. O najcenniejszych mediewalnych manuskryptach proweniencji benedyktyńskiej
w zbiorach polskich
16.20−16.40
Iwan Almes (UKU, Lwów)
Prace teologiczne benedyktynów w bibliotekach klasztorów bazyliańskich eparchii lwowskiej w drugiej połowie XVIII wieku
16.40−17.00
Dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko (KUL, Lublin)
Teologia pracy rzemieślnika w traktacie „Diversarum Artium Schedula” Teofila Prezbitera
17.00−17.20
Dr Magdalena Śniegulska-Gomuła (MN, Kielce)
Pracownie hafciarskie w klasztorach Panien Benedyktynek Kongregacji Chełmińskiej w XVII i XVIII stuleciu
17.20−17.50 – dyskusja i przerwa na kawę

17.50−18.10
Dr Karolina Stanilewicz (ASP, Łódź)
Szaty liturgiczne benedyktynów tynieckich – dalsze ustalenia
18.10−18.50
Dr Janina Dzik (Kraków)
Osiemnastowieczne malowidła ścienne w kościołach benedyktyńskich. Wybrane aspekty ikonografii
18.50−19.10
Rafał Róg (MNK Kraków)
Krakowska filia Opactwa w Staniątkach
19.10 – dyskusja, zakończenie obrad, kolacja

SOBOTA – Staniątki, kościół
10.00−10.20
Stanisław Cechosz, Łukasz Holcer, Piotr Kozieł (Kraków)
Dzieje budowy kościoła staniąteckiego w świetle najnowszych badań architektonicznych
10.20−10.40
Dr hab. Andrzej Włodarek (UPJPII, Kraków)
Relikty wyposażenia gotyckiego kościoła Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
10.40−11.00
Dr J.zef Skrabski (UPJPII, Kraków)
Osiemanstowieczny wystrój i wyposażenie kościoła Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
11.00−11.20
Dr Olga Miriam-Przybyłowicz (IAiE PAN, Warszawa)
Klasztor i wspólnota benedyktynek w Staniątkach w świetle wizytacji biskupów krakowskich (koniec XVI–XVIII w.)
11.20−11.50 – dyskusja i przerwa na kawę

11.50−12.10
Karolina Sarkowicz (UPJPII, Kraków)
Dwa osiemnastowieczne obrusy ołtarzowe w zbiorach klasztoru staniąteckiego
12.10−12.30
Natalia Słomka (MN, Kraków)
Czternastowieczny wzór żakardowej tkaniny w zbiorach Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
12.30−12.50
Damian Pyznar (IS PAN, UPJPII)
Zespół paramentów liturgicznych z inicjałami ksień staniąteckich
12.50−13.10 
Paulina Kluz (IS PAN) 
„Staniątecki zbiór starożytności, równa się w części co do wartości do Paryskiego Louvre”. Świadomość i kult przeszłości w Opactwie Mniszek Benedyktynek w Staniątkach na wybranych przykładach 
13.10−14.30 – dyskusja i przerwa na obiad 

14.30−14.50 
Dr Beata Frey-Stec (UPJPII, Kraków) 
Święta Maria Magdalena malowana na lustrze zbiorach benedyktynek w Staniątkach 
14.50−15.10 
Ks. dr Szymon Tracz (UPJPII, Kraków) 
XVII-wieczna dekoracja malarska tzw. apteczki w klasztorze benedyktynek w Staniątkach 
15.10−15.30 
Dr Lucyna Rotter (UPJPII, Kraków) 
Symbolami opowiedziana „Historia Zbawienia”. Semiologia kościoła opackiego w Staniątkach 
15.30−16.00 – dyskusja i przerwa na kawę 

16.00−16.20 
S. Dr hab. Susi Ferfoglia (UPJPII, Kraków) 
Responsoria prolixa w staniąteckim Antyfonarzu ms. 1−4. Hermeneutyka tekstu i melodii wybranych śpiewów 
16.20−16.40 
Dr hab. Jakub Kubieniec (UJ, Kraków) 
Muzyka liturgiczna w opactwie staniąteckim w średniowieczu 
16.40−17.00 
Dr Marcin Konik (UJ, Kraków) 
Życie muzyczne w Staniątkach w świetle najnowszych badań 
17.00−17.20 
Dr Maciej Jochymczyk (UJ, Kraków) 
Repertuar świeckiej kapeli wokalno-instrumentalnej w Staniątkach
17.20−17.40 
Krystyn Kozieł (Kraków) Zespół Klasztorny Sióstr Benedyktynek wraz z kościołem pw. Św. Wojciecha i Najświętszej Marii Panny w Staniątkach w świetle ostatnio prowadzonych prac konserwatorskich 
17.40 – dyskusja, zakończenie obrad

Informacje podstawowe

Facebook

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020